Overblog
Follow this blog
Administration Create my blog
Container Sài Gòn - Hà Nội

07/27/2016 From Overblog

Container đã được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng

Ngày nay Container không còn chỉ được sử dụng trong vận tải hàng hóa mà đã được đưa vào cả trong nghành xây dựng....

Learn more

06/15/2016 From Overblog

Nhà container sẽ là trào lưu kiến trúc mới 2016 tại VN?

Có lẽ bạn đã quen thuộc với các container văn phòng tại các khu xây dung, nhung nha containr có le van con moi...

Learn more

05/13/2016 From Overblog

Công ten nơ văn phòng 20 feet tại HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Khocontainer cung cấp các container văn phòng hoàn hảo cho công trình hoặc các khu làm việc tạm thời . Văn phòng...

Learn more